حنین

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. نوحه، زاری، ناله، مویه
۲. اشتیاق، آرزومندی، شوق، رغبت
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما