نالیدن

فرهنگ فارسی معین

(دَ) (مص ل .) 1 - گریه و زاری . 2 - گله و شکایت کردن .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما