ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزیکال

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (اِ.) همراه با نغمه و موسیقی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ