ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمپی سیلین

فرهنگ فارسی معین

[ انگ . ] ( اِ.) دارویی از انواع پنی سیلین که برای مقابله با گروه وسیعی از باکتری ها مصرف می شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ