ترجمه مقاله

سموارپا

گویش مازنی

قهوه چی کسی که در مراسم عروسی و یا عزاداری چای دهی را به عهده ...
ترجمه مقاله