ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

چگالش مویینه‌ای

capillary condensation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چگالش بخار برجذبیده در درون حفرات برجذبنده
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما