ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هم‌سُرایی

chorus 4

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌ای برای گروه هم‌سُرایان که اغلب پویه‌ای از یک اثر بزرگ است
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما