ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قانون گاوس

Gauss' law

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یکی از نشانه‌های سطح زیرین لایه که معمولاً در ابعاد کوچک‌تر از یک متر دیده می‌شود و شامل فرورفتگی‌های حبابی‌شکل کمابیش عمیق و برآمدگی‌های نامنظمی است که حاصل فرورفتگی ذرات آواری ماسه و ذرات درشت‌تر در بستر گِلی یا رُسی است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ