ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فروکِشَند مِهین میانگین

mean low-water springs

واژه‌های مصوب فرهنگستان

میانگین ارتفاع فروکِشَندها در مِه‌کِشَندهای یک مکان در طی یک دورۀ نوزده‌ساله
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ