ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

عمق درز

seam countersink, seam depth, countersink depth

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حداکثر عمق، از بالاترین نقطۀ قلاب در تا صفحۀ در
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ