ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

روان‌درمانی روان‌کاوانه

psychoanalytic psychotherapy

واژه‌های مصوب فرهنگستان

درمان به روش روان‌کاوی سنتی یا یکی از گونه‌های خاص آن نظیر روان‌درمانیِ روان‌پویشی (psychodynamic psychotherapy)
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما