ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جوشکاری نقطه‌ای

spot welding

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی جوشکاری مقاومتی که در آن قطعات را میان دو الکترودی که جریان گرما را در نقاط اتصال تأمین می‌کنند میبندند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ