ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جام برتر

super cup

واژه‌های مصوب فرهنگستان

یک دوره مسابقه که بین تیم‌های برندۀ جام‌های قبلی برگزار شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ