ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی یارانه‏ای

subsidized taxi

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی تاکسی که کرایۀ آن از تاکسی‌های دیگر پایین‏تر است و مابه‏التفاوت نرخ آن از طرف دولت به شرکت طرف قرارداد پرداخت می‏شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ