ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منجمد

دیکشنری فارسی به انگلیسی

arctic, frigid, frozen, gelid
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ