ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مصادره

دیکشنری فارسی به انگلیسی

expropriation, seizure
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ