ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مبالغه آمیز

دیکشنری فارسی به انگلیسی

superlative, turgid
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ