ترجمه مقاله

روکش طلا

دیکشنری فارسی به انگلیسی

gold leaf
ترجمه مقاله