ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

جاکشی کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

pander, pimp
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ