ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تیزه

دیکشنری فارسی به انگلیسی

cusp, nib, prong, ridge, snag, spine
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ