ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده

دیکشنری فارسی به انگلیسی

adequate, acceptable, all right, ample, competent, due, enough, satisfactory, sufficient, working
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ