ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بد اجرا کردن

دیکشنری فارسی به انگلیسی

mishandle, murder
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ