ترجمه مقاله

ماشین

دیکشنری فارسی به عربی

انسان آلي , جن , جهاز , طاحونة , ماکنة , محرک
ترجمه مقاله