ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

polyester

دیکشنری انگلیسی به فارسی

پلی استر، پلیستر، الیاف یا پارچه پولی استر
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما