ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

hibernicism

دیکشنری انگلیسی به فارسی

هیبرنیتیسم، ملیت ایرلندی، ضرب المثل یا گفتار ایرلندی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ