ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

grannie

دیکشنری انگلیسی به فارسی

گرمی، مادر بزرگ، ننه جان، پیر زن یا پیر مرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ