ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

drop hammer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

چکش قطره، پتک خودکار اهنگری
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما