ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

dinner

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شام، ناهار، مهمانی، غذای مفصل
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما