ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

cocktail shaker

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تکان دهنده ی کوکتل
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما