ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

chance

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانس، فرصت، بخت، تصادف، مجال، پا، اتفاق افتادن، اتفاقی، تصادفی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ