ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ball-peen hammer

دیکشنری انگلیسی به فارسی

توپ شکن چکش
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما