ترجمه مقاله

گوگ قاش

لغت‌نامه دهخدا

گوگ قاش . (اِخ ) دهی است از دهستان گاوبازه شهرستان بیجار. واقع در 15000گزی جنوب باختری پیرتاج ، کنار راه مالرو کاکاعباس به کچه گنبد. کوهستانی و سردسیر است و 80 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالیچه و جاجیم و گلیم بافی و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله