ترجمه مقاله

گنبدان

لغت‌نامه دهخدا

گنبدان . [ گُم ْ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هریس بخش مرکزی شهرستان سراب که در 2000 گزی خاور سراب و 1000 گزی راه شوسه ٔ سراب به تبریز واقع شده است . هوای آن معتدل و سکنه اش 330 تن است . آب آن از چشمه و چاه تأمین میشود. محصول آن غلات و بزرک و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله