گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) چشمه ٔ... از مزارع خنامان کرمان است . (مرآةالبلدان ص 224).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما