گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان دهسرد بخش بافت شهرستان سیرجان واقعدر 84000گزی جنوب بافت ، سر راه فرعی بافت به دولت آباد. هوای آن سرد و دارای 89 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول آن غلات و حبوبات است . شغل اهالی زراعت وراه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما