ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کوفته حالی

لغت‌نامه دهخدا

کوفته حالی . [ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب )خراب حالی . کوفتگی . (فرهنگ فارسی معین ) :
حسن ار کوفته مانده ست ز چوگانت چو گوی
تو قوی حال بمان کوفته حالی کم گیر.

میر حسن دهلوی (از بهار عجم ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ