ترجمه مقاله

کورنمایش

لغت‌نامه دهخدا

کورنمایش . [ ن ُ / ن ِ / ن َ ی ِ ] (ص مرکب ) تاریک . (آنندراج ). تاریک و تیره و مظلم . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله