ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کلبا

لغت‌نامه دهخدا

کلبا. [ ] (ع اِ) دزی در ذیل قوامیس عرب این کلمه را نوعی جو معنی کرده است . و رجوع به کلب بمعنی جو و دزی ج 2 ص 682 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ