ترجمه مقاله

کشات

لغت‌نامه دهخدا

کشات . [ ک ُ ] (اِخ ) کاشانیان . کاشی ها. جمعی است برساخته ٔ عوام برای کاشی و کاشانی . جمع منحوت کلمه ٔ کاشی ، مردمان کاشان . (یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله