ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کریم حاصله

لغت‌نامه دهخدا

کریم حاصله . [ ک َ ص ِ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه . کوهستانی و سردسیر است و 100 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ