ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبد

لغت‌نامه دهخدا

کبد. [ ک َ ب ِ ] (اِخ ) لقب عبدالحمیدبن ولید، محدث است ، جهت گرانی جسم وی . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ