ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارامانیا

لغت‌نامه دهخدا

کارامانیا. [ ن ِ ] (اِخ ) اسم سابق کرمان است نزد یونانیان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ