ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژکاشه

لغت‌نامه دهخدا

ژکاشه . [ ژُ ش َ / ش ِ ] (اِ) قنفذ. خارپشت .خارپشت تیرانداز. جانوری است خزنده که به تازی قنفذ گویند و ژکاسه نیز گفته اند. (آنندراج ). اما کلمه ظاهراً تصحیف ریکاسه است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ