ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چیلاخور

لغت‌نامه دهخدا

چیلاخور. [ خوَرْ / خُرْ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان سجاس رود بخش قیدار شهرستان زنجان . در 30هزارگزی باختری قیدار و 6هزارگزی راه مالرو عمومی واقع است . کوهستانی و سردسیر و 300 تن سکنه دارد. از چشمه آبیاری میشود. محصولش غلات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ