ترجمه مقاله

چیشتان

لغت‌نامه دهخدا

چیشتان . (اِ) در زبان شیرخوارگان ، رقص : چیشتان کن ؛ برقص . (از یادداشت مؤلف ).
ترجمه مقاله