ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چپق لو

لغت‌نامه دهخدا

چپق لو. [چ ُ پ ُ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بروانان بخش ترکمان شهرستان میانه که در 14هزارگزی جنوب خاوری ترکمان و 3هزارگزی شوسه ٔ میانه به تبریز واقع شده . کوهستانی و معتدل است و 686 تن سکنه دارد. آبش از چشمه ، محصولش غلات ، نخود و عدس ، شغل اهالی زراعت و گله داری و راهش ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ