ترجمه مقاله

چوت

لغت‌نامه دهخدا

چوت . (اِ) از نامهای مربوط به هیئت قدیم هند. (تحقیق ماللهند ص 295).
ترجمه مقاله