ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چوار

لغت‌نامه دهخدا

چوار. [ چ َ ] (اِخ ) یکی از بخش های ده گانه شهرستان ایلام حدود آن بشرح زیر است : از طرف شمال به ارتفاعات کوه شرازول و بخش ایوان از طرف خاور به ارتفاعات کوه بانگول و دهستان خزل بخش شیروان چرادول از جنوب به بخش صالح آباد و سیاه کوه از باختر به مرز عراق . منطقه ای است کوهستانی . هوای قریه هایی که در دامنه ٔ ارتفاعات قرار دارند، سردسیر و قریه های دشت و تپه ماهور گرمسیر است . کوه شرازول و کوه بانگول و کوه سیاه در شمال و خاور بخش واقع شده است . رودخانه های این بخش عبارتند از: رودخانه ٔ گلال که از کوه شرازول سرچشمه گرفته پس از آبیاری کردن قریه های پلکانه ، چشمه سرخ ، پلک در قریه ٔ بوالحسن با رودخانه ٔ مورت یکی شده از مرز ایران خارج میشود. 2- رودخانه ٔ قیران که از دامنه های کوه مانشت سرچشمه گرفته از هزارگزی جنوب خاور مرکز بخش عبور نموده داخل رودخانه ٔ مورت میشود. این بخش از 43 آبادی بزرگ و کوچک تشکیل شده . جمعیت آن در حدود 4700 تن است . محصولات عمده اش گندم ، جو، حبوبات ، برنج و لبنیات است . مردمش بزراعت و گله داری اشتغال دارند. در آنجا صنایع دستی زنان از قبیل قالیچه ، گلیم ، چادرسیاه بافی رواج دارد. راه شوسه ٔ شاه آباد به ایلام از خاور بخش میگذرد. بقیه راههای بخش مالرو است . ساکنین بخش از دو طایفه ٔ بولی و ازکوازی هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ