ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهارده

لغت‌نامه دهخدا

چهارده . [ چ َ / چ ِ دَه ْ ] (عدد مرکب ، ص مرکب ، اِ مرکب ) عدد اصلی میان سیزده و پانزده . ده بعلاوه ٔ چهار. رجوع به چارده شود.
- ماه شب چهارده یا چهارده شب ؛ بدر. ماه تمام . پُرماه . گردمه . گردماه .
- مِثل ماه شب چهارده ؛ سخت زیبا. بسیار زیبا.
- مَه چهارده شب ؛ معشوق زیباروی :
از تو ای چون مه چهارده شب
پانزده مه گسست پیوندم .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ