ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چنگوره

لغت‌نامه دهخدا

چنگوره . [ ] (اِخ ) دهی است از دهستان قاقازان بخش ضیأآباد شهرستان قزوین واقع در هیجده هزارگزی ضیأآباد و چهارده هزارگزی راه شوسه ٔ عمومی . معتدل و دارای 242 تن سکنه میباشد. از چشمه سار و رودخانه ٔ مایان مشروب میشود. محصولاتش میوه جات ، یونجه ، انگور. اهالی بکشاورزی ، قالی ، گلیم ، جاجیم بافی گذران میکنند. راهش مالرو است از آثار قدیم ، قلعه خرابه ای در جنب آبادی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ